Management

VOOR “NIEUWE” MANAGERS
In veel bedrijven en instellingen wordt een goede medewerker naar voren geschoven om leiding te geven. Dat kan een goede keuze zijn: de nieuwe leidinggevende kent het bedrijf en de cultuur, de afdeling, producten of diensten door en door. Het is voor deze nieuwe leidinggevende vaak erg lastig om zijn taak effectief uit te voeren: er worden opeens nieuwe vaardigheden verwacht! Vaardigheden die in het verleden zelden of nooit zijn gebruikt. Daarom is het zinvol om ervoor te zorgen dat deze persoon kwaliteiten ontwikkelt die tot dusver nog niet naar boven kwamen, of soms alleen onbewust en ongeleid.

Voor deze leidinggevenden kunnen de volgende onderwerpen behandeld worden:

  • Stijlen van leidinggeven
  • Rol van de manager
  • Oplossingsgericht communiceren
  • Vanuit 360 graden feedback een persoonlijk plan opstellen
  • Timemanagement
  • Coachen van medewerker
  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Selectiegesprekken
  • Motiveren van medewerkers