Agressie

Helaas krijgen steeds meer mensen ook in werksituaties te maken met agressief gedrag. Soms alleen beledigende taal, soms erger. Om deze situaties te voorkomen of in de hand te houden, vraagt nogal wat vaardigheden. In deze training worden tools aangereikt die hierbij kunnen helpen. De medewerker krijgt alle gelegenheid om te oefenen met een professionele trainingsacteur.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Inhouds- en betrekkingsniveau van communicatie
  • Roos van Leary
  • Slecht nieuws effectief brengen
  • Vormen van non-coöperatief gedrag
  • Effectief grenzen stellen
  • Vormen van agressief gedrag