De slimste mens

Al weer een poosje geleden keken we het programma van de KRO-NCRV ‘De slimste mens’. Philip Freriks en Maarten van Rossem als vaste gastheren en wisselend 3 spelers op de vaste rij stoelen. We genoten van de verschillende figuren die daar zaten. Ze zaten er niet alleen met hun eigen verwachtingen, maar ook met die vanuit hun omgeving. Regelmatig hoorde je hen opmerken dat hun collega’s hopen dat ze ver komen en dat een dochter nog een bemoedigende opmerking meegaf op weg naar het spel. Partners, collega’s, kinderen, vrienden, buren en andere bekenden hadden hun ogen op hen gericht. Bij ons thuis op de bank was het ook mee zuchten en mee strijden. De grote vraag bij elke speler was hoe ver hij of zij zal komen. Vaak met bewondering voor de speler die zoveel kennis heeft, maar soms ook met een opgetogen gevoel dat het antwoord zo ‘simpel’ is dat wij het zelfs weten.  Slim zijn staat in dit programma toch voornamelijk in het teken van veel weten en feiten kunnen oplepelen. En dat ook nog onder tijdsdruk. Als het over slim en intelligent zijn gaat leggen we snel de link naar veel feiten kennen. Maar er is meer over intelligentie te zeggen. In een les tijdens mijn opleiding ging het over het begrip ‘meervoudige intelligentie’ van Gardner. Hij stelt dat er niet één maar meerdere intelligenties (talenten) bestaan. Iedereen heeft sterk en minder sterk ontwikkelde intelligenties. Gardner onderscheidt 8 intelligenties:

  • verbaal/linguïstische intelligentie – woordknap
  • logisch/mathematische intelligentie – rekenknap
  • visueel/ruimtelijke intelligentie – beeldslim
  • muzikaal/ritmische intelligentie – muziekknap
  • lichamelijke/kinesthetische intelligentie – beweegknap
  • interpersoonlijke intelligentie – mensknap
  • intrapersoonlijke intelligentie – zelfknap
  • natuurgerichte intelligentie – natuurknap.

Intelligentie kan zich op veel verschillende vlakken laten zien. Het geeft zelfvertrouwen als je voelt waar jouw meest aanwezige intelligentie zit. Wat is het mooi als een man van middelbare leeftijd begrijpt dat zelfreflectie niet vanzelfsprekend is, maar dat hij daarin intelligent is.  Of iemand die niet zo goed meekomt in het onderwijs, maar door zijn of haar visuele intelligentie wel bijzonder mooie dingen kan creëren. Waar de één als schoonheidsspecialiste de intelligentie van beweegknap toepast, zit de ander zo goed op zijn plek in de zorg en past de interpersoonlijke intelligentie toe. En daarmee bewonder ik ook de intelligentie van de mensen die veel feiten kunnen onthouden.  “Chapeau” voor de slimste mens en iedereen die in dit programma een volwaardige deelnemer zou kunnen zijn.