Mentaal sterk naar je werk

Psychosociale begeleiding is een waardevolle aanvulling om je krachtiger te begeven op de werkvloer. Deze begeleiding is een therapievorm en wordt gegeven door Esther.

Het woord ’therapie’  betekent niets anders dan het verbeteren van je mentale welzijn. De psyche –je denken, voelen en doen– en de omstandigheden om je heen beïnvloeden elkaar. Dat kan zorgen voor het idee niet opgewassen te zijn tegen de gevraagde situatie of niet weten hoe te handelen. Je zit niet lekker in je vel en ervaart stress, zoals:

  • Overmatige boosheid
  • Piekeren
  • Faalangst
  • Onzekerheid
  • SOLK (lichamelijk onbegrepen klachten)

Psychosociale therapie  is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Er zijn  geen lange wachtlijsten en er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Het is een goed alternatief voor de reguliere GGZ waar mensen lang moeten wachten tot ze terecht kunnen.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  Deze regeling is geregeld via de NFG.

Wees welkom en neem vrijblijvend contact op om te zien of deze vorm van begeleiding bij jou past.