Arbeid en krachtig

Psychosociale begeleiding is een waardevolle aanvulling om je krachtiger en mentaal gezond te voelen op de werkvloer. Deze begeleiding is een therapievorm en wordt gegeven door Esther van der Weerd. Esther leeft en werkt vanuit een christelijke levensvisie met respect voor ider mens, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Het woord ’therapie’  betekent niets anders dan het verbeteren van je mentale welzijn. De psyche –je denken, voelen en doen– en de omstandigheden om je heen beïnvloeden elkaar. Dat kan zorgen voor het idee niet opgewassen te zijn tegen de gevraagde situatie. Je zit niet lekker in je vel en ervaart problemen. Dit geeft stress, waarbij psychosociale therapie kan helpen. Stress gerelateerde klachten kunnen zich fysiek en mentaal uiten. Je kan bijvoorbeeld last hebben van spierspanning, vermoeidheid, geen zin meer hebben, opgejaagd voelen, concentratieproblemen of overmatige boosheid.

Het mooie van deze vorm van begeleiding  is dat er veel verschillende behandelmethoden zijn. Als psychosociaal therapeut heeft Esther een holistische kijk op gezondheid. Zij kijkt naar je gedachten, je gedrag en je omgeving, maar ook naar je lichaam. Alles hangt immers met elkaar samen. Zij kijkt dus naar jou als mens in je context. Psychosociale therapie  is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Er zijn  geen lange wachtlijsten en er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Esther is  geregistreerd bij de NFG, die de kwaliteit van de aangeboden zorg bewaakt. Doordat zij zich heeft aangesloten bij de NFG worden gesprekken vaak deels vergoed uit de aanvullende zorgverzekering (https://de-nfg.nl/vergoedingen.html)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  Deze regeling is geregeld via de NFG (https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html)

Wees welkom en neem vrijblijvend contact met mij op om te zien of ik iets voor je kan betekenen